Na sjednici ništa novog....

Kao što znate danas u 12:30 po?ela je sjednica na kojoj se trebalo odlu?iti o uvjetima za višu godinu. 

Zasada se jedino zna da ?e se mo?i prenijeti tri ispita na višu godinu za studente koji su po starom programu.Isto tako ponavlja?i mogu prenijeti tri ispita u višu godinu.

Službeno bi sve informacije trebale biti objavljene tek sutra.

Ostale detalje i informacija  pogledajte  na forumu

 

http://nasciturus.com/forum/viewtopic.php?t=603