Objavljeni novi pro?iš?eni zakoni

Dodani su novi pro?i?eni zakoni. Kako ih ima preko 100,kliknite na opširnije da biste ih mogli vidjeti.

Naravno,ako imate nekih problema sa skidanjem,ili nešto sli?no,javite se ovde u komentarima.

I veliko hvala kolegama Iz Zagreba,koji su nam ustupili zakone

 

NAPOMENA!

Uz zakone koji su navedeni ovdje, dodatne zakonske tekstove možete na?i na još dva mjeta na ovoj web stranici:

http://www.nasciturus.com/najnovije/objavljeni-novi-procisceni-zakoni-2.html

http://nasciturus.com/skripte-i-ispitna-pitanja/prociseni-tekstovi-zakona/index.php

 

 

Carinski zakon.

NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06

 

 

Dodatni zakoni iz financijskog prava.

 

Kazneni zakon.

NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04. I 71/06 i 110/07

 

Konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitraznih odluka iz 1958. (izvaci).

 

Konvencija o mjerodavnom pravu za oblik oporucnih raspolaganja iz 1961 (izvaci).

 

Konvencija o mjerodavnom pravu za odgovornost proizvodaca za svoje proizvode iz 1973 (izvaci).

 

Konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode na cestama iz 1971.

 

 

Obiteljski zakon.NN 116/03., 17/04., 136/04. i 107/2007

 

Op?i porezni zakon.

NN 127/00, 86/01, 150/02

 

 http://www.nasciturus.com/zakoni/ovrsni_zakon.doc

Ovršni zakon.

NN 57/96., 29/99., 42/00.,173/03., 194/03., 151/04. i 88/05 .

 

 Pomorski zakonik.

NN 181/04, 76/07

 

Pomorski zakonik (izvaci) - NN 17/94, 74/94, 43/96, 181/04.

 

 

Poslovnik ustavnog suda Republike Hrvatske.

NN 181/03

 

Pravilnik o na?inu policijskog postupanja.

NN 81/03

 

Prekršajni zakon.

NN 107/07

 

Ste?ajni zakon.

NN 44/96., 29/99., 129/00., 123/03 i 82/06

 

Ustav.

NN 41/01, ispravak od 13.06.2001.

 

Ustavni zakono ljudskim pravima i slobodama i o pravima etni?kih i

 nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.

NN 105/2000

 

 

Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske.

NN 99/1999, 29/2002, 49/2002

 

Zakon o arbitraži.

NN 88/01

 

 Zakon o autorskom i drugim stvarnim pravima.

NN 167/03 79/07

 

Zakon o azilu.

NN 79/07

 

 Zakon o bankama.

NN 84/02, 141/06

 

 

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj.

NN 33/96., 96/01., 13/02., 136/02., 112/005. I 59/06

 

Zakon o boravišnoj pristojbi.

NN 27/91., 109/93., 30/94., 35/95., 30/99., 64/00., 42/05. I 68/07

 

Zakon o brdsko-planinskim podru?jima.

NN 12/02., 32/02., 117/03., 42/05 i 90/05

 

 

 Zakon  o carinskoj tarifi.

NN 61/00, 117/00

 

Zakon o ?eku.

NN 74/94

 

 Zakon o civilnoj službi.

NN 25/03

 

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

NN 85/06

 

Zakon o doplatku za djecu.

NN 94/01, 138/06

 

Zakon o državnim službenicima.

NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08

 

 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

NN 16/07

 

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.

NN 87/02., 117/03., 82/04., 12/05.,  85/06. I 141/06

 

Zakon o državnoj reviziji.

NN 70/93., 48/95., 105/99.,  44/01 i 177/04

 

Zakon o državnom odvjetništvu.

Nn 51/01,  58/06, 16/07 i 20/07

 

Zakon o državnom sudbenom vije?u.

Nn 58/93., 49/99., 31/00., 107/00., 129/00., 59/05. I 150/05

Zakon o elektroni?kim medijima.

NN 122/03, 79/07, 32/08

 

Zakon o elektroni?kom potpisu.

NN 10/02

 

 

Zakon o gradu Zagrebu.

NN 62/01    

 

Zakon o industrijskom vlasništvu.

Sl.l. 34/81, sl.l. 3/90, sl.l. 20/90, NN 53/91, 19/92, 26/93, 78/99, 78/99, 78/99, 78/99

 

 

Zakon o istospolnim zajednicama.

NN 116/03

 

 

Zakon o izboru zastupnika u hrvatski Sabor.

NN116/99, 109/00, 53/03, 69/03

 

Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske, NN 22/1992, 42/1992 i 71/1997.

 

 

Zakon o izvlaštenju.

NN 9/94., 35/94., 112/00., 114/01 i 79/06

 

Zakon o izvršavanju kazne zatvora.

NN 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07. I 27/08

 

 

Zakon o javnom bilježništvu.

Nn 78/93., 29/94., 162/98. I 16/07

 

Zakon o kamatama.

NN 94/04

 

Zakon o komasaciji.

NN 10/1979, 21/84, 5/87

 

Zakon o mjenici.

NN 74/94

 

Zakon o leasingu.

NN 135/06

 

 

Zakon o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi.

NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07

 

Zakon o mirovinskom osiguranju.

NN 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07

 

Zakon o mirenju.

NN 163/03

 

Zakon o najmu stanova.

NN 91/96, odluka USRH NN 48/98

 

Zakon o naslje?ivanju.

NN 48/03, 163/03, 35/05

 

 

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

NN 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07. I 82/07. I 107/07

 

 

Zakon o obveznim odnosima.

NN 35/05

 

Zakon o obveznim odnosima iz 1978.

pro?iš?en tekst - Sl.l 29/78, 39/85, 57/89, NN 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99

 

Zakon o obveznim odnosima iz 1978.prvi tekst - Sl.l 29/78

 

 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu.

NN 151/05

 

 

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zra?nom prometu.

NN 132/98

 

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.NN 85/06, 118/06, 118/06, 77/07, 111/07

 

 

 

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

NN 151/03, 110/07

 

Zakon o odvjetništvu.

NN 9/94

 

 

Zakon o op?em oprostu.

NN 80/96     

 

 

Zakon o op?em upravnom postupku.

Sl.l. 47/86, NN 53/91, 58/93, 103/96 (odluka USRH)

 Zakon o osiguranju.

NN 151/05

 

 

Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slu?aju ste?aja poslodavca.

NN 114/03

 

 

Zakon o otpadu.

NN 178/04, 153/05, 111/06

 

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa.

NN 6/74, 47/90 i 72/94  

 

Zakon o parni?nom postupku.

NN 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 27/90; NN 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112,99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07 (odluka USRH), 84/08

 

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost.

NN 47/95, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07 

 

 Zakon o pomilovanju.

NN 175/03

 

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama.

NN 158/03, 141/06

 

Zakon o porezu na dobit.

NN 177/04, 90/05 i 57/06

 

Zakon o porezu na dohodak.

NN 177/04

 

 

Zakon o porezu na promet nekretnina.

NN 69/97, 153/02

 

 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

NN 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03

 

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

NN 155/02

 

Zakon o pravobranitelju za djecu.

NN 96/03

 

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

NN 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94

 

 

 Zakon o pretvorbi društvenih poduze?a.

NN 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95, odluka USRH 118/99

 

 

Zakon o preuzimanju dioni?kih društava.

NN 109/07

 

Zakon o primjeni statuta me?unarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv me?unarodnoga ratnog i humanitarnog prava.

NN 175/03, 29/04

 

Zakon o privatizaciji.

NN 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00

 

Ustavni zakon o privremenoj sprije?enosti predsjednika republike hrvatske za obavljanje svojih dužnosti.

NN 123/99

 

Zakon o privremenom korištenju stanova.

NN 66/91, 26/93, 76/93

 

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

NN 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 4/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/2000, 78/02

 

Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti.

NN 10/74

 

Zakon o prora?unu.

NN 96/03

 

Zakon o radu.

NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04 , 137/04 i 68/05 (odluka USRH)

 

Zakon o ravnopravnosti spolova.

NN 116/03

 

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odredenim odnosima.

Sl.l. bivše SFRJ 43/82, 72/82, NN 53/91, pro?iš?eni tekst

 

Zakon o rješavanju sukoba zakona i sukoba  nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija.

Sl 13/83, preuzeto NN 53/91

 

Zakon o socijalnoj skrbi.

NN 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06 i 79/07

 

Zakon o športu.

NN 71/06

 

Zakon o strancima.

NN 79/07

 

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

NN 71/07

 

Zakon o sudovima.

NN 150/05, 16/07

 

Zakon o sudovima za mladež.

NN 111/97, 27/98, 12/02

 

Zakon o sudskom registru.

NN 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07

 

Zakon o šumama.

NN 140/05

 

Zakon o sustavu državne uprave.

NN 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01., 199/03., 79/07

 

Zakon o tajnosti podataka.

NN 79/07

 

Zakon o telekomunikacijama.

NN 122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05

 

Zakon o trgova?kim društvima.

NN 113/93, 34/99, 52/00, 118/03, 79/07

 

 

Zakon o tržištu vrijednosnih papira.

NN 84/02, 138/06

 

Zakon o udrugama.

NN 88/01, 11/02

 

Zakon o ugovorima o prijevozu u željezni?kom prometu.

NN 87/96

 

Zakon o upisniku sudskih i javnobilježni?kih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima.

NN 121/05

 

Zakon o upravnim pristojbama

 

Zakon o upravnim sporovima.

NN 53/91, 9/92 I 77/92

 

Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

NN 88/01, 12/02, 33/05, 48/05, 76/07

 

Zakon o vinu.

NN 96/03

 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske.

NN 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06

 

Zakon o vodama.

 NN 107/95, 150/05

 

Zakon o volonterstvu.

NN 58/07

 

Zakon  o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.

NN 91/96, 124/97, 174/04

 

Zakon o zastiti osobnih podataka.

NN 103/03, 118/06

 

Zakon o zaštiti na radu.

NN 59/96, 94/96, 114/03

 

Zakon o zaštiti od buke.

NN 20/03

 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.

NN 116/03

 

Zakon o zaštiti okoliša.

NN 110/07

 

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

NN 111/97, 27/98, 128/99 i 79/02

 

Zakon o zaštiti potroša?a.

NN 79/07, 125/07

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata.

NN 169/04

 

Zakon o zaštiti prirode.

NN 70/05

 

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja.

NN 122/03

 

Zakon o zaštiti životinja.

NN 135/06

 

Zakon o zaštiti zraka.

NN 178/04

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

NN 121/03, 44/05, 48/05, 85/06

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju.

NN 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, 85/06

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.

NN 85/06

 

Zakon o zemljišnim knjigama.

NN 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07

 

Zemljišnoknjižni poslovnik.

NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05

 

Zakon o kaznenom postupku.

NN 110/97., 27/98., 58/99., 112/99., 58/02., 143/02., 62/03., 178/04 i 115/06

Tags: