Odluka o pla?anju participacije u troškovima studija za akademsku godinu 2012/13

Ako niste ?uli (u što ?isto sumnjamo), sveu?ilište je donijelo odluku o troškovima participacije za akademsku godinu 2012/13,2014/2015.
Tablicu možete pogledati ovdje