Pročišćeni tekstovi zakona

Zahvaljujući  kolegama iz Zagreba,koji su uspijeli sakupiti veliku hrpu pročišćenih zakona,a neke su i sami pročistili,sada možete uživati u sljedećim zakonima 

Zakone možete skinuti ovdje:

Pročišćeni zakoni

Obiteljski zakon

Ustav RH

Zakon o istospolnim zajednicama
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakn o izboru Predsjednika Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o pravobranitelju za djecu

Zakon o izboru zastupnika u hrvatski Sabor

Zakon o kaznenom postupku

Zakon o parničnom postupku Zakon o obveznim odnosima
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dobit
Pročišćeni propisi iz upravne znanosti
Dodatni zakoni iz financijskog prava
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o autorskom pravu
Zakon o zemljišnim knjigama
Zemljišnoknjižni poslovnik
 Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o prekršajima
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o mjenici
Zakon o čeku
Zakon o tržištu vrijednosnih papira
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu
Zakon o radu
Zakn o strancimaZakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o
osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o državnim službenicima
i namještenicima

Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o doplatku za djecu
Pomorski zakonik (izvaci)
Zakon o rjesavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odredenim odnosim
Tags: