U Zenicu kada po?em ja.....

Hrvatski i BiH ministar pravosu?a su potpisali izmjene Sporazuma o me?usobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima. Po izmjenama, osoba koja je pravomo?no osu?ena u jednoj državi više nema mogu?nosti bijega u drugu i izbjegavanja kazne…

Hrvatski ministar pravosu?a Ivan Šimonovi? i ministar pravde BiH Bariša ?olak potpisali su u srijedu Sporazum izme?u Hrvatske i BiH o izmjenama Sporazuma o me?usobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima.
Izmjenom postoje?eg sporazuma bi se trebali otkloniti problemi u vezi s izvršenjem pravomo?nih sudskih osuda za kaznena djela, kada osoba koja je pravomo?no osu?ena u jednoj državi prebjegne u drugu. Kako?  Omogu?it ?e se izdržavanje kazne bez pristanka osu?ene osobe.
Zahvaljuju?i dvojnom državljanstvu spas od hrvatskog pravosu?a u BiH je do sada potražilo 46 pravomo?no osu?enih osoba. U suprotnom je smjeru pobjeglo ?ak 105 osoba. Svi oni su mogli birati žele li služiti kaznu u drugoj državi, na što se naravno nitko nije odlu?io.
No, uskoro ?e mo?i izabrati samo mjesto izdržavanja kazne, dok ?e kaznu morati služiti.
Ostaje nepoznanica status osu?enika za ratne zlo?ine, jer takva iznimka postoji u me?udržavnim sporazumima. Po izjavama oba ministra, zaklju?uje se da ?e o tome biti govora prije samog potpisivanja. Ishod je upitan - Vladimir Šeks je još pred nekoliko mjeseci za HRT najavio je da ratni zlo?ini vjerojatno ne?e u?i u takav ugovor.
Bariša ?olak je u HRT-ovom Otvorenom ovo opisao kao "jednu malu, ali bitnu promjenu", najavljuju?i kako novim sporazumom za izru?enje ne?e biti potreban pristanak osu?enika.
Pitanja tko ?e biti izuzet od izdržavanja kazne se ne?e doticati, jer je taj dio odra?en postoje?im sporazumom koji se odnosi na djela vojne, fiskalne ili politi?ke naravi te zastarjele slu?ajeve.
Zadnjih godinu-dvije slu?ajevi bjega u susjednu državu s bili medijski zanimljivi.

Naslovnice su punili najpoznatiji bjegunci; Ognjen Šimi?, osu?en na pet godina zatvora zbog uzimanja mita, zatim nekadašnji visoki dužnosnik HDZ-a BiH Ivan Bender osu?en na ?etiri godine zbog gospodarskog kriminala, i naravno, Branimir Glavaš, koji još ?eka pravomo?nost presude. No sude?i po izjavama, ?ovjeka ovo pretjerano ne brine - tvrdi kako je sama presuda rezultat politi?kog pritiska i medijskog lin?a za koju o?ekuje da je Vrhovni sud ukine nakon ?ega se namjerava vratiti u Hrvatsku.

 

preuzeto sa www.pravokutnik.net