Simulirani parlament u Splitu

alt Simulirani parlament u Splitu je projekt ELSA-e koji studentima omogu?uje da u autenti?nom ambijentu osjete kako je biti u koži zakonodavaca i bolje se upoznaju sa procedurom izglasavanja zakona. Na jedan dan pretvore se u zastupnike, strana?ke lobiste ili samog premijera i sudjeluju u donošenju odabranog zakona. U želji da ovaj projekt pretvorimo u tradicionalni, ponovno kre?emo u organizaciju. Ove godine raspravljat ?emo na temu: "Zakon o javnom okupljanju"...

Opširnije: Simulirani parlament u Splitu

   

alt Studentski zbor Sveu?ilišta u Splitu napravio je analizu poslovanja Studentskog centra potaknut brojnim kritikama od strane studenata na pad kvalitete usluga SC-a. Prema njihovom izvješ?u, stanje u SC-u postaje sve gore i gore. "Stanje je takvo da je studentski standard  u posljednjih 5 godina, po?evši od kvalitete prehrane do studentskih domova, sve niži i to je ono što nas kao Studentski zbor brine." - navodi se u analizi Studentskog centra... 

Opširnije: Studentski zbor Sveu?ilišta u Splitu ne podržava ponovno imenovanje Gordane Raos!

   

Susret s konzulima na Pravnom fakultetu

alt ELSA Split vas poziva na susret s konzulima u srijedu 25.01.2012. u 12:00h na Pravnom fakultetu u Splitu, predavaonica br. 5. Do?ite i saznajte od naših gostiju kako su postali konzuli, što konzuli zapravo rade, kakve beneficije imaju i sve što vas zanima o toj temi... 

Sudjeluju:

- Marin Mrkli?, po?asni konzul Austrije

- Slobodan An?i?, po?asni konzul kraljevine Švedske
- Ivo Stani?i?, po?asni konzul Ma?arske

   

Ve? 6 godina se skupa družimo :)

   

ELSA Split

altDragi ?lanovi, obaviještavamo Vas da ?e zbog promjene pravila i uvjeta ?lanstva biti uvedeno pla?anje ?lanarine i potvr?ivanje ?lanstva kao što je to praksa u ostalim podružnicama. ?lanarina ?e na godišnjoj razini iznositi 20kn, a zauzvrat ?emo vam ponuditi mnogo zabave, projekata i mogu?nosti aktivnog sudjelovanja. Sakupljanje ?lanarine po?et ?e od ponedjeljka 14.11. u razdoblju od 10.30 sati do 11.30, a ?etvrtkom i petkom od 10.00 - 13.00 sati. Svi ?lanovi dobiti nove ELSA iskaznice....

Opširnije: ELSA Split

   

Wanted: Skripte!

ImageKao što možete i sami vidjeti uvijek se trudimo na?i što više novih i boljih skripti,ispitnih pitanja,pro?iš?enih zakona i svih ostalih pomagala koja vam mogu pomo?i u lakšem polaganju ispita.
Ali naravno ,  treba nam i vaša pomo?.Ukoliko imate bilo kakve

-Skripte
-Ispitna pitanja
-Predavanja
-Pro?iš?ene zakon
a
a da su u elektronskom obliku (mogu biti i skenirane)  pošaljite ih na skripte @ nasciturus.com


   

Novi broj ?asopisa Nasciturus

altDragi naši kolege, obavještavamo vas da ponovo kre?emo u stvaranje još jednog broja našeg studentskog ?asopisa Nasciturus. Nadamo se da ste svi imali priliku
barem prelistati neki od prošlih brojeva i da vam se svidio. 
Pozivamo vas na info-sastanak u ?etvrtak, 27. Listopada u 13:15 h u studentsku prostoriju (ELSA/SZ) u prizemlju Pravnog fakulteta...

Opširnije: Novi broj ?asopisa Nasciturus

   

Stranica 2 od 5