Izborne liste za Studentski zbor PF Split

Na natje?aj za Studentski zbor Pravnog fakulteta Split su pristigle dvije liste, Danka Rimca i Ante Ba?i?a, te obje liste ispunjavaju uvjete valjanosti. Izbori ?e se održati 27.04.2010.(utorak) na fakultetu od 07.00h do 19.00h.Popis kandidata po godinama možete pro?itati u produžetku.....

NAPOMENA! Nasciturus nije povezan sa niti jednom listom, niti podržava bilo kojeg kandidata. Liste su objavljene redosljedom kojim su nam dostavljene.

 

Lista Danka Rimca --->

LISTA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU:

Pravni studij:

1. godina: Franka Oreb (?lanica stud.zbora) i Matea Ani?

2. godina: Helena Lovri? (?lanica stud.zbora) i Leona Grgi?

3. godina: Emila Knezovi? i Tina Mileti?

4. godina: Danko Rimac (potpredsjednik stud.zbora) i Iva Mrkonji?

5. godina: Sun?ica Babaja i Milena Megi Mileti?


Poslijediplomski studij: Petar Letica i Denis Nenadi?


Upravni studij:

1. god: Anamarija Ozreti? i Tea Matulovi?

2. god: Tihana Macanovi? i Antonija Hasanagi?

3. god: Andrea Hladilo (?lanica stud.zbora) i Ivana PodrugFacebook link: http://www.facebook.com/pages/Danko-Rimac-nositelj-liste-za-Studentski-zbor-Pravnog-fakulteta-Split/106734289367894?v=info

 

 

LISTA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU:

NOSITELJ LISTE ANTE BA?I?


1.
GODINA: Marko Perkuši? i Tomislav Sesarti?

2.
GODINA: Marko Pleji? i Dino Pivac

3. GODINA: Ante Ba?i? i Mia Nikoli?

4. GODINA: Matko Boban i Marija Kunac

5. GODINA: Šime Jozipovi? i Marina Bešli?

POSL.DIPL.: Petar Buli? i Marko Klari?

1. GODINA UP: Milica Kova?evi? i Pavica Dukan

2. GODINA UP: Toni Marinkovi? i Robert Brcanija

3.
GODINA UP: Martina Bur?ul i Ana ?osi?