Jeftinije cijene studentskih pokaza

Vijesti

Poštovane kolegice i kolege,
studentice i studenti,

obavještavamo vas da je postignut dogovor izme?u Studentskog zbora, grada Splita i JGP „Promet“ prema kojemu ?e od 1. velja?e 2010. godine svi redovni studenti....

 

 

koji su do sada kupovali pokaznu kartu za I. zonu po cijeni od 115,00 kn, imati mogu?nost kupnje pokazne karte za I. zonu po cijeni od 61,00 kn....

 

 

Kako bi to pravo iskoristio student treba prilikom kupnje pokazne karte šalterskom službeniku predo?iti uvjerenje o redovnom studiranju ovjereno od studentske referade fakulteta, a na pole?ini potpisano od strane predsjednika Studentskog zbora fakulteta i ovjereno pe?atom Studentskog zbora. Uz ovo uvjerenje student treba predo?iti indeks ili osobnu iskaznicu. 
Kako bi se uskladili svi studentski zahtjevi JGP „Promet“ ?e produžiti važenje pokazne karte iz sije?nja do 8. velja?e.Pozivamo sve redovne studente Pravnog Fakulteta Split koji ostvaruju pravo gore navedeno da u srijedu u 11.00h budu u predavaonici br.3 gdje ?e na ovjereno uvjerenje(na uvjerenju je potrebno nazna?iti „za javni gradski prijevoz“) dobiti pe?at i potpis od Studentskog zbora PF-a Split. Za sve one koji ne budu mogli u srijedu, dodatni je termin u petak u 10h u sobi Studentskog zbora PF-a Split. STUDENTSKI ZBOR
Sveu?ilište u Splitu