O nama

Dobrodoli na portal Nasciturus.com
 Nasciturus.com omogu?uje vam koritenje usluga i sadraja svog portala koje je podlono nie navedenim Uvjetima koritenja. Uvjeti koritenja primjenjuju se na sve sadraje i usluge Nasciturus.com portala.

Koritenjem bilo kojeg dijela Nasciturus.com portala te svih njegovih dijelova i podsiteova  (u nastavku samo  Nasciturus) smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz koritenja ove web stranice te prihva?aju koristiti sadraj ove web stranice isklju?ivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Autorska prava

Nasciturus) polae autorska prava na sve vlastite sadraje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlateno koritenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krenjem autorskih prava Nasciturus portala i podlono je tubi.

Pravo na izmjene sadraja i usluga

Nasciturus zadrava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadraja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.
Linkovi na druge web stranice

Nasciturus portal sastoji se od vlastitih sadraja, sadraja partnera i oglaiva?a, besplatnih sadraja, sadraja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.

Sve sadraje Nasciturus portala koristite na vlastitu odgovornost i Nasciturus ne moe se smatrati odgovornim za bilo kakvu tetu nastalu koritenjem.


Nasciturus portal potuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Nasciturus ne?e davati na uvid tre?oj strani. Podaci o korisniku ne?e biti dostupni tre?oj strani osim u slu?aju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Nasciturus moe u skladu sa zakonom prikupljati odre?ene podatke o korisnicima dobivene tijekom koritenja portala (isklju?ivo podaci o ra?unalu i podaci o Internet provideru).

Nasciturus se obavezuje da ?e ?uvati privatnost korisnika portala, osim u slu?aju tekog krenja pravila Nasciturus portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
Obveze horisnika

Korisnicima Nasciturus portala strogo je zabranjeno:

- objavljivanje, slanje i razmjena sadraja koji kre postoje?e hrvatske i/ili me?unarodne zakone, sadraja koji je uvredljiv, vulgaran, prijete?i, rasisti?ki ili ovinisti?ki te tetan na bilo koji drugi na?in

- objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lane, a ?ije bi koritenje moglo nanijeti tetu drugim korisnicima

- lano predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizi?ke osobe

- manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadraja kojeg se objavljuje ili alje putem usluga Nasciturus portala

- objavljivanje, slanje i razmjenu sadraja koji su zati?eni autorskim pravom

- objavljivanje, slanje i razmjena neeljenih sadraja korisnicima bez njihovog pristanka ili traenja, ili putem obmane

- svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadraja koji sadri viruse ili sli?ne ra?unalne datoteke ili programe na?injene u svrhu unitavanja ili ograni?avanja rada bilo kojeg ra?unalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme

- prikupljanje, ?uvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika
Registrirani korisnici

Registriranjem na Nasciturus portal korisnik je obavezan pro?i postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisni?ko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadraje pod pojedinim korisni?kim imenom odgovoran je isklju?ivo korisnik koji ga koristi. Nasciturus ne moe se drati odgovornim za neovlateno koritenje accounta, niti eventualnu tetu nastalu na taj na?in.

Nasciturus zadrava pravo ukinuti ili uskratiti mogu?nost koritenja korisni?kog ra?una i/ili jedne ili vie usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objanjenja.

Nasciturus ne snosi odgovornost za tetu nastalu ukidanjem korisni?kog ra?una ili/i jedne ili vie usluga za koje je korisnik registriran.
Pravila komentiranja

Komentari objavljeni na portalu Nasciturus ne odraavaju stav vlasnika i urednitva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora tako?er nisu nuno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za tetu nastalu drugom korisniku ili tre?oj osobi zbog krenja ovih Uvjeta i pravila komentiranja.
Izmjene uvjeta koritenja

Nasciturus zadrava pravo izmjene ovih uvjeta koritenja u bilo kojem trenutku te ne?e biti odgovoran za mogu?e posljedice proizale iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.Kontakt

Kontaktirati nas moete putem elektroni?ke pote na   ili putem ovog obrasca


Nasciturus je nastao 20 prosinca 2005 kada je zgubidan po imenu Inso vidio Pravokutnik i pomislio kako bi bilo zgodno da i na fakultet ima neto sli?no.Isti dan je napravljen prvi forum iz kojeg je nastao Nasciturus kakvog danas poznajete.

Nasciturus je nezavisni studentski projekt (to ?e re?i da nas ne financiraju Fakultet, SZ ili neka tre?a organizacija.Pokrenut je i volonterski upravljan od strane studenata Pravnog fakulteta. Financira se samo putem donacija studenata. Godinje financijske potrebe ovog projekta iznose oko 1.000,00 kn.
Za informacije o doniranju nov?anih sredstava ili mogu?oj suradnji molimo da nas kontaktirate.


Osnovna svrha stranice je bra i to?nija razmjena podataka i informacija, te pove?anje studentske kohezije.U sklopu stranice postoji i skriptarnica sa zakonima i skriptama koji se mogu besplatno skidati.
U sklopu Nasciturusa tako?er  postoji i Forum sa oko 4500 ?lanova.
Sadri informacije o kolegijima, aktualnim doga?anjima na fakultetu i kutak za neobvezne teme.
Odnedavna je forum povezan i s Facebookom tako da svaki korisnik Facebooka se moe registrirati na forum sa samo jednim klikom.
Powered by http://www.plus.hr/templates/v3/images/dark_logo.jpg