Dodane skripte za Gra­ansko pravo I&II,Kazneno pravo i zakoni

Dodano
Skripte:
Gradansko pravo I
Gradansko pravo II
Kazneno Materijalno pravo skripta I
Kazneno Materijalno pravo skripta II

Zakoni:
Kazneni zakon ,procisceni tekst , Sve izmjene i dopune ukljucujuci NN 71/06
Ustav RH Procisceni tekst
Obiteljski zakon i ostali zakoni potrebni za polaganje ispita.
Takoder je ispravljena pogreska ,jer se prilikom otvaranja pitanja iz Ustavnog prava,otvaralo Upravo pravo.Ako nadete nego pogresku javiteá je!

Skripte i drugi materijali se koriste na vlastitu odgovornost. Preporu?a se u?enje iz ud×benika, a ponavljanje iz skripti.