Objavljena predavanja iz KPP za 2007/08

Na stranicu su stavljena slubena predavanja iz KPP-a koja nam je ustupila katedra za Kazneno procesno pravo na ?emu ih zahvaljujemo.
Predavanja moete skinuti ovdje:

KPP predavanja