Rezultati natje?aja za studentske domove u Splitu

Rang lista.

- I ove godine izravni upisi (na ra?un braniteljskih stipendija, državnih stipendija i sl.) ostavili minimalno mjesta "obi?nim" studentima.

- Nešto više od 650 studenata nisu ostvarili pravo na smještaj u stud. domove za ovu akad. godinu.

- Potvrdio se problem nedostatka takve vrste smještaja.

- Opet je odgo?en rok za dovršetak novog studentskog doma u kampusu na idu?u godinu.