Katedra za pravnu povijest - termini kolokvija iz Op?e pravne povijesti

Kolokvij ?e se odr×ati u sljede?im terminima:
á- 14.12.2009.
á- 21.12.2009.
á- 11.1.2010.
u dvorani 3, s po?etkom u 10:30.á