Odluka o proglašenju pravovaljanosti izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu

 

Odluka o proglašenju pravovaljanosti izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu...............

 

 

Dekan Fakulteta proglašava da su provedeni izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu pravovaljani odnosno kona?ni, jer u otvorenom roku Povjerenstvo za prigovore nije zaprimilo nikakav prigovor.

U Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu izabrani su:

Redni broj

Ime i prezime studenta

Studij

Predstavnik godine

1.

MARKO PERKUŠI?

integ. sveu?ilišni studij

1.

zamjenik

TOMISLAV SESARTI?

integ. sveu?ilišni studij

1.

2.

MARKO PLEJI?

integ. sveu?ilišni studij

2.

zamjenik

DINO PIVAC

integ. sveu?ilišni studij

2.

3.

ANTE BA?I?

integ. sveu?ilišni studij

3.

zamjenik

MIA NIKOLI?

integ. sveu?ilišni studij

3.

4.

MATKO BOBAN

integ. sveu?ilišni studij

4.

zamjenik

MARIJA KUNAC

integ. sveu?ilišni studij

4.

5.

ŠIME JOZIPOVI?

integ. sveu?ilišni studij

5.

zamjenik

MARINA BEŠLI?

integ. sveu?ilišni studij

5.

6.

MILICA KOVA?EVI?

stru?ni upravni studij

1.

zamjenik

PAVICA DUKAN

stru?ni upravni studij

1.

7.

TONI MARINKOVI?

stru?ni upravni studij

2.

zamjenik

ROBERT BRCANIJA

stru?ni upravni studij

2.

8.

MARTINA BUR?UL

stru?ni upravni studij

3.

zamjenik

ANA ?OSI?

stru?ni upravni studij

3.

9.

PETAR BULI?

poslijediplomski studiji

1. i 2.

zamjenik

MARKO KLARI?

poslijediplomski studiji

1. i 2.

DEKAN

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš