Po?eli upisi: Pravo krcato brucoša

Nakon dugotrajne državne mature, ju?er su budu?i studenti Pravnog fakulteta kona?no odahnuli jer su se i službeno upisali na željeni studij, pa je sada pred njima – dugo, toplo ljeto.

Naime, referada Pravnog fakulteta prva je po?ela s upisima, dok ostale sastavnice Splitskoga sveu?ilišta planiraju upisivati brucoše od 19. srpnja, odnosno 21 srpnja. Kako nam kaže Ines, bivša gimnazijalka i budu?a pravnica, stres je kona?no prošao i odmor po?inje.

više na SD