Raspored predavanja i vježbi za studente Pravnog studija i stručnog Upravnog studija

Ljetni semestar akademske godine 2009./2010.

PROMJENA RASPOREDA IZ KOLEGIJA RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Izmjene rasporeda možete skinuti:

RASPORED PREDAVANJA I VJEZBI UPS LJET SEM. (PDF - 77 KB)

RASPORED PREDAVANJA I VJEZBI-PFI-IV LJET.SEM (PDF - 102 KB)

 

04.03.2010. Izvor : Studentska referada