Predavanje : „GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU“

GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

 

Predavanje pod nazivom
„GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU“
koje će održati prof. dr. sc. Vesna Barić – Punda, pročelnica Katedre za međunarodno javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

 

Predavanje se održava 06. studenog 2008 godine na Medicinskom fakultetu u Splitu (velika predavaonica) u 18;00.  Lokaciju MEF-a možete pronaći ovdje