Splitska debatna unija

Splitska debatna unija je udruga studenata koja se bavi oplemenjivanjem vjetine govora, koja nam pomae u svakodnevnom ivotu. Sastaje se jednom tjedno na Pravnom fakultetu te je u potrazi za novim ?lanovima za koje ?e odrati seminar kako bi dobili potrebno znanje o samoj britanskoj parlamentarnoj debati, i predodbu kako to zapravo izgleda ...
Druenja Debatne unije ne uklju?uju samo suhoparno pri?anje o odre?enoj temi, ve? me?usobno sklapanje prijateljstava, debatne kave i izlaske, te sudjelovanja na brojnim doma?im i inozemnim turnirima.


Ako ste zainteresirani i htjeli biste se priklju?iti, moete se javiti na
broj 095-871-6382,
Damir Barbir, predsjednik SDU