Patnje mladog pravnika

Imageá

Postoji li ×ivot nakon Pravnog fakulteta? Őto o?ekuje mladog pravnika nakon diplome? Pro?itajte u ovom tekstu.

iplomirao sam relativno nedavno i zbog toga imam malo Üiri uvid; kako onome Üto se doga?a na fakultetu i izvan njega - tijekom studiranja, tako iá o onome Üto nas - diplomirane pravnike o?ekuje nakon Üto obranimo diplomski rad.
Sjetio sam se izjave jednog naÜeg originalnog profesora koja je bila neÜto u stilu: "Ne vjerujte onima kod kojih pola×ete ispite bez puno muke, oni vam ne ×ele dobro za vaÜu budu?nost nakon diplome" Tada nisam najbolje shvatio Üto ×eli re?i - ali nakon Üto sam diplomirao shvatio sam na Üto nas je upozoravao.

PotroÜili ste tih par godina ×ivota i hrpu ×ivaca na fakultetu, i nakon Üto skockani obranite diplomski rad uhvati vas lagana euforija (ipak ste zavrÜili jedno veliko i zna?ajno poglavlje u vaÜem ×ivotu). Pohvalit ?ete se svima da ste dipl.iur,malo zezati u Legisa kolege koji jos nisu diplomirali,i u×ivati u ×ivotu.
Nakon toga po?inje faza tra×enja posla.U po?etku sam bio pun elana i entuzijazma ali nakon 2-3 mjeseca ta faza prolazi - trajno.
Situacija nije ni malo ru×i?asta,dapa?e.

Ovdje su neke mogucnosti zaposlenja koje vam se nude:


-Pred cca godinu dana su bili natje?aji za sve sudove u Splitu tako da sljede?ih godinu dana nema niÜta od sudova.Sudovi traze visoke ocjene,ali ponekad ni to nije dovoljno.
-Odvjetni?ki uredi su mogu?nost al uz uvjet da imate nekog tko ?e vas preporu?iti,nazvati odvjetnika ili na bilo koji na?in aktivno pogurati! (takvu vrstu veza i protekcija pozdravljam /samo u privatnom sektoru/ - ali ja na×alost nisam bio te sre?e).
-Razli?ite tvrtke - mogu biti izvrstan poslodavac,ali ako zelite sto prije poloziti pravosudni ispit,baÜ i nisu idobará izbor jer morate ?ekati pet godina.

Do odvjetnika mo×ete do?i na ove na?ine:

1) oglas + razgovor /tu mo×ete o?ekivat svaÜta, al uglavnom je nakon razgovora prisutno razo?aranje kad ?ujete da trebate poznavat 2 strana jezika, imati prosjek ocjene 4.0, imat voza?ku i svoj auto na raspolaganju, radit od 8 do 18-19h i sve to za 2 000kn od kojih imate cca 800kn izdataka za gorivo koje morate potroÜit dok koristite svoje auto na puto do suda u kaÜtela,omiÜ,trogir.. / *ovo je stvarni primjer da netko ne bi pomislio da pricam bajke*/

2) pisanim putem (mail,poÜta) /uglavnom nema uspjeha, a ako se i ostvari kontakt - dobijete odgovor preko maila tipa "zahvaljujemo na interesu ali na×alost nemamo potrebu za novim vje×benicima. sretno u pronala×enju posla"/

3) osobno u uredu /ja nikad nisam primjenjivao ovaj pristup,me?utim iz razgovora sa viÜe kolegica koje su tako pokuÜale doznao sam da su bile odbijene, a ponegdje i uz pokoju uvredu istjerane iz ureda/

Nakon toga idemo iskusati sre?u na Zavodu.
Ne ×elim nikoga obeshrabrivati, ali zavod za zapoÜljavanje jednostavno nema svrhe (barem ne za nas koji smo VSS).
Ljubazna gospo?a ?e vam sve objasniti i re?i da postoje neki oglasi za vje×benike u npr. upravi ali nemo×ete dobiti ako nemate vezu i da nakon godinu - dvije ?ekanja na birou mladi dipl.iur po?inju radit sve i svaÜta. Izme?u ostaloga prodaju cipele.

Zadnja stavka ovog teksta je toliko spominjani Zagreb.

Bez jake veze diplome Pravnog fakulteta iz Splita nevrijede piÜljiva boba u odvjetni?kim uredima u Zg. Na eventualnom razgovoru za koji dobijete poziv kao odgovor na vaÜ mail bit ?ete uljudno sasluÜani i onda ?e vam u kratkim crtama objasnit zaÜto je Pravni fakultet uá Zagrebu na cijeni u odnosu na Pravni fakultetá uá Splitu. (Na×alost sve Üto ka×u stoji)

Prema pri?ama nekih osoba koji rade u zg uredima (uglavnom zg diplome) nije ni gore stanje bajno Üto se vje×benika ti?e.
Ogroman je pritisak,zahtjevi nenormalni,stres,radno vrijeme 0-24,konkurencija velika jer u Zg dolaze pravnici iz cijele Hrvatske. ...
Jedino pozitivno je to Üto svi pla?aju,Üto se baÜ i ne bi moglo re?i za Split.
Pla?e se kre?u od 3 500 do 6 500kn, uz eventualno priznavanje putnih troÜkova i davanje nekakvih bonusa (npr.bo×i?nica).

Svakako kad se sve zbroji, stvari baÜ i nisu blistave.
Al nema predaje! Oni koji su kapitulirali nikad rata nisu dobili.

 

Novi korisniká